flyerfaerdig3
Foto: Annette Kjær

Introduktion

Introduktion
Jeg stiller op til kommunalvalget i København d. 16. november 2021 på borgerlisten Rolig Revolution. Rolig Revolution er en platform for forandring af samfundet i en mere humanistisk og progressiv retning, centreret omkring de tre hovedtemaer: Mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati. Tryk her for at læse manifestet.

Hvem er jeg?
Til dagligt er jeg kunstner og lever primært af, at lave sociale kunstprojekter, hvor jeg i samarbejde med forskellige udsatte grupper laver offentligt tilgængelige samskabte kunstværker. Desuden bruger jeg meget tid på aktivisme indenfor klima og sociale emner, så som handicappedes rettigheder, den underprioriterede psykiatri, feminisme, antiracisme mm.

Fokus i valgkampen
Jeg stiller op med fokus på boligmarkedet og byudviklingen, fordi der næppe kan herske nogen tvivl om, at vi mangler billige boliger i hovedstaden. Desuden står boligmarkedet for omkring halvdelen af den stigende ulighed, som vi har set i Danmark over de sidste to årtier, så her er en måde, man vil kunne arbejde meget konkret for mangfoldigheden på kommunalt plan. Jeg har tre mærkesager:

  • Luk By & Havn
  • Styrk lokaldemokratiet
  • Lav borgerdrevet byudvikling

Scroll ned på siden her, for at læse en uddybning af hvert punkt, på den røde grafik. Udover mine mærkersager, så har jeg udarbejdet et løsningskatalog hvor jeg opstiller udfordringer og løsninger for byudviklingen København.

Sociale medier
Min primære kommunikation er via min personlige facebook profil, min twitter profil og min aktivistiske instagram profil, hvor man ved at følge med i stories, kan være med mig 1:1 ude i felten. Desuden laver jeg videoer til Rolig Revolutions youtube kanal.

Man er også altid velkommen til at kontakte mig via email: stine@roligrevolution.dk

Transparens om økonomi:
Jeg har sparet op, således at jeg de sidste seks måneder op til kommunalvalget, stort set kan fokusere al min tid på valgkampen. Desuden har jeg i år modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond på i alt 100.000 kr, som jeg vil bruge noget af, til at skabe kreative indslag i valgkampen.

Debatindlæg:

Lynetteholm er et håbløst projekt, som vil kommer til at betale for i generation:
https://arbejderen.dk/debat/lynetteholmen-er-et-scam/

Er den regnemetode vi bruger til kommunalvalget overhovedet demokratisk?:
https://solidaritet.dk/debat-kommunalvalget-er-udemokratisk/

Det folkelige oprør mod politikere indsølet i interessekonflikter, kommer fra Amager Fælleds Venner:
https://arbejderen.dk/debat/graesroedderne-har-vundet-endnu-et-slag-i-kampen-om-amager-faelled/

Kommunen ignorer stormflodstrussel for Amager, til fordel for prestigeprojektet Lynetteholm:
https://kobenhavnliv.dk/artikel/drop-de-dyre-prestigeprojekter-og-fokuser-på-byens-oversvømmelsesfare

Det offentlige bruger By & Havn til at gennemtvinge ulovlige projekter:
https://www.information.dk/debat/2021/07/offentlige-bruger-by-havn-gennemtvinge-ulovlige-projekter

Citeret uden samtykke, kritik af mediernes praksis på nettet:
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8298703/Onsdag-fik-jeg-at-vide-at-jeg-var-i-Politiken

København skal turde lave helt nye boformer, der udnytter, at vi er en havneby:
https://byrummonitor.dk/Debat/art8287758/K%C3%B8benhavn-skal-turde-lave-helt-nye-boformer-der-udnytter-at-vi-er-en-havneby

Jeg undrer mig over, hvorfor borgerinddragelse er så irriterende for politikere:
https://politikenbyrum.dk/Debat/art8230659/Jeg-undrer-mig-over-hvorfor-borgerinddragelse-er-s%C3%A5-irriterende-for-politikere

Fredens Havn har tabt, selvfølgelig har de det
:
https://solidaritet.dk/beboerne-i-fredens-havn-har-tabt-selvfoelgelig-har-de-det/


Om By & Havn og Lynetteholm:

https://arkiv.arbejderen.dk/idekamp/om-havn-og-lynetteholmen

På besøg angåede mit kandidatur i “Missionen”, hvor værterne endte med at lave digte om, at lukke By & Havn!
flyerfaerdig32
Foto: Annette Kjær