Introduktion

Introduktion
Jeg hedder Stine Linnemann og jeg stiller op til kommunalvalget i København d. 16. november 2021 på borgerlisten Rolig Revolution (bogstav Z på stemmesedlen). Der er indgået valgforbund med Enhedslisten (Ø), så vi ikke risikerer stemmespild på venstrefløjen. Hvis jeg bliver valgt, peger jeg på Line Barfod fra Enhedslisten til overborgmester, fordi jeg mener et skifte væk fra det 100+ år lange socialdemokratiske styre i København er essentielt, hvis vi vil have reel forandring – og vil have lukket By & Havn!

Husk du kan brevstemme ti og med d. 12/11: Mere info her.

Rolig Revolution er en platform for forandring af samfundet i en mere humanistisk og progressiv retning, centreret omkring de tre hovedtemaer: Mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati med fokus på systemisk forandring, altså at ændre på rammerne for vores samfund gennem både politisk virke, aktivisme, debat og  kommunikation i bredere forstand. Tryk her for at læse manifestet.

Hvem er jeg?
Til dagligt er jeg kunstner og lever primært af, at lave sociale kunstprojekter, hvor jeg i samarbejde med forskellige udsatte grupper laver offentligt tilgængelige samskabte kunstværker. Desuden bruger jeg meget tid på aktivisme indenfor klima og sociale emner, så som handicappedes rettigheder, den underprioriterede psykiatri, feminisme, antiracisme mm. Hvis man er nysgerrig på lidt mere om mig som person, har jeg også lavet en “blå bog” side.

Fokus i valgkampen
Jeg stiller op med fokus på boligmarkedet og byudviklingen, fordi boligmarkedet står for omkring halvdelen af den stigende ulighed, som vi har set i Danmark over de sidste to årtier og fordi det her er et område, hvor man kan få stor indflydelse gennem kommunalpolitik. Jeg har tre mærkesager:

Luk By & Havn
Byudviklingsselskabet By & Havn I/S er et offentligt ejet privat selskab, som er ejet 95% af Københavns kommune og 5% af staten. De blev stiftet med hele gælden fra metrobyggeriet, hvilket betyder, at al vores byudvikling er en reflektion af en større gældsspiral, hvor profit skal optimeres, så gælden kan betales af. De står bag problemprojekter som Amager Fælled byggeriet, Ørestaden, planerne om at bygge på Stejlepladsen ved Fiskerhavnen, Nordhavn og senest Lynetteholm, som vil låse os fast i denne gældsspiral de næste 50+ år. Det er slet ikke nødvendigt med denne konstruktion for at udvikle byen, så jeg går til valg på at vi betaler den sidste rest af metrobyggerigælden ud med kommunens likvide midler og lukker By & Havn, så vi kan få byudviklingen tilbage under kommunens kontrol.

Styrk lokaldemokratiet
København er den største af alle kommunerne og det ser vi tydeligt afspejlet i, at de lokale behov ofte overses til fordel for de behov, som byen har som helhed. Derfor vil jeg arbejde for, at give de dygtige lokaludvalg meget mere magt, end de har nu. De kender de lokale behov bedst og kan sikre os en meget mere borgernær byudvikling.

Lav borgerdrevet byudvikling
Ofte opstår der autodidakte projekter, som er lavet af borgerne selv, men som bliver set som et problem, istedet for at forstå deres potentiale. Det irriterer mig at de gode idéer går tabt, fordi det ikke lige passer ind i de eksisterende kasser. Derfor arbejder jeg blandt andet sammen med borgerne der har starten den flydende fristad Fredens Havn og den dertilhørende Fredens Have med komposttoilet, køkkenhave og andre fælles faciliteter. Deres koncept er genialt og istedet for bare at smide dem væk, burde kommunen støtte dem til at få en mere permanent situation, enten der hvor de er, eller på et andet stykke jord langs vandet. Om noget mener jeg, at vi kan lære af konceptet og skalere det, til både at lave billige flydende studenterboligere og flere skæve boliger, der forener frihed med fællesskab.

Jeg har også udarbejdet et løsningskatalog hvor jeg opstiller udfordringer og løsninger for byudviklingen København og uddyber mine mærkesager.

Sociale medier
Min primære kommunikation er via min personlige facebook profil, min twitter profil og min aktivistiske instagram profil, hvor man ved at følge med i stories, kan være med mig 1:1 ude i felten. Desuden laver jeg videoer til Rolig Revolutions youtube kanal.

Man er også altid velkommen til at kontakte mig via email: stine@roligrevolution.dk

SoMe valgplakater:

Doner dit profilbanner på facebook eller twitter til min kampagne! Jeg har valgt at boykotte de traditionelle valgplakater, fordi jeg mener det er totalt forældet med sådan en omgang plastik i alle lygtepælene. Tusind tak til de mange der allerede nu bakker op om konceptet. Hvis du kunne tænke dig at være med, kan du downloade grafikken her:

Facebook valgplakat
Twitter valgplakat

Artikler om eller med mig:

Solidaritet portrætinterview om mig (15/11 ’21)
København LIV om borgerlister og datasikkerhed (12/10 ’21)
Nordvest LIV om min blomsteraktivisme (30/5 ’21)
Avisen Danmark om SoMe debatten (24/1 ’21)
Kristeligt Dagblad om identitetspolitik (23/7 ’20)
Ekstra Bladet om Anders Fogh (16/5 ’20)

Se andre typer omtale under “Presse” nederst på siden her.

Debatindlæg:

En borgersamling om Lynetteholm er bare skindemokrati:
https://nordvestliv.dk/artikel/skindemokrati-p%C3%A5-borgernes-regning

Lynetteholm er et håbløst projekt, for flere generationer:
https://arbejderen.dk/debat/lynetteholmen-er-et-scam/

Er den regnemetode vi bruger til kommunalvalget demokratisk?:
https://solidaritet.dk/debat-kommunalvalget-er-udemokratisk/

Det folkelige oprør mod politikere indsølet i interessekonflikter, kommer fra Amager Fælleds Venner:
https://arbejderen.dk/debat/graesroedderne-har-vundet-endnu-et-slag-i-kampen-om-amager-faelled/

Kommunen ignorer stormflodstrussel for Amager, til fordel for prestigeprojektet Lynetteholm:
https://kobenhavnliv.dk/artikel/drop-de-dyre-prestigeprojekter-og-fokuser-på-byens-oversvømmelsesfare

Det offentlige bruger By & Havn til at gennemtvinge ulovlige projekter:
https://www.information.dk/debat/2021/07/offentlige-bruger-by-havn-gennemtvinge-ulovlige-projekter

Citeret uden samtykke, kritik af mediernes praksis på nettet:
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8298703/Onsdag-fik-jeg-at-vide-at-jeg-var-i-Politiken

København skal turde lave helt nye boformer, der udnytter, at vi er en havneby:
https://byrummonitor.dk/Debat/art8287758/K%C3%B8benhavn-skal-turde-lave-helt-nye-boformer-der-udnytter-at-vi-er-en-havneby

Jeg undrer mig over, hvorfor borgerinddragelse er så irriterende for politikere:
https://politikenbyrum.dk/Debat/art8230659/Jeg-undrer-mig-over-hvorfor-borgerinddragelse-er-s%C3%A5-irriterende-for-politikere

Fredens Havn har tabt, selvfølgelig har de det:
https://solidaritet.dk/beboerne-i-fredens-havn-har-tabt-selvfoelgelig-har-de-det/

Om By & Havn og Lynetteholm:
https://arkiv.arbejderen.dk/idekamp/om-havn-og-lynetteholmen

Jeg har skrevet under på følgende initiativer:

Klimakoalitionen – det sidste valg
Mino Danmark – diskrimination og racisme
Mellemfolkeligt Samvirke – jeg beskytter flygtninge
Oxfam Ibis – stop skattely
Landsforeningen Autisme – retssikkerhedsmanifestet

Hvis jeg har overset noget, som du mener jeg burde have skrevet under på, så prik endelig til mig!

Transparens om økonomi:
Jeg har sparet op, således at jeg de sidste seks måneder op til kommunalvalget, stort set kan fokusere al min tid på valgkampen. Desuden har jeg i år modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond på i alt 100.000 kr, som jeg vil bruge noget af, til at skabe kreative indslag i valgkampen.

Presse

Tak til KaosTV for denne video, hvor jeg fik lov til at fortælle om, hvorfor jeg stiller op til kommunalvalget. Videoen er optaget ude i Fiskerhavnen:

På besøg angåede mit kandidatur i “Missionen”, hvor værterne endte med at lave digte om, at lukke By & Havn!

Se slogan-digtene i grafisk form her:

Her et klip fra paneldebatten afholdt af lokalavisen Nordvest Liv. Hele debatten kan ses her. I klippet ses undertegnede fra Rolig Revolution forklare, hvorfor det er vigtigt problem med By & Havn, den anden kandidat der taler er Sofie Seidenfaden fra Socialdemokratiet.

Interview om mit kandidatur til borgerrepræsentationen i København lavet af lokaltv stationen 0 TV:

Hvad jeg vil betegne som en ret perfekt anbefaling fra HeartBeats, tak!

Hvis du ikke blinker, kan du måske nå at spotte Tommelise versionen af mig i TV2 Lorrys indslag her.

Eller bare se screenshottet her:

 

Interview med Den Uafhængige Morgen, som havde rigtig svært ved at forstå, hvad er arbejdslegat er… Jeg er på fra 44:00-56:40.

Jeg deltog ikke selv i denne podcast, men Maria Nørgaard Andersen fra Veganerpartiet, var som altid en kæmpe champ, som talte min og Rolig Revolutions sag, da den sædvanlige nedladende snak om borgerlister gik igang. Hele programmet kan findes her.