Hvorfor er Rolig Revolution en borgerliste?

Den lavpraktiske grund er, at for at starte et parti, så kræver det 20.000 underskrifter. En borgerliste derimod, bliver oprettet indenfor en kommunegrænse og kræver et langt mindre antal, som afhænger af befolkningstallet i kommunen. I København kræver det 150 underskrifter.

Den mere ideologiske grund er, at jeg tror dansk politik helt grundlæggende har brug for noget nyt. Hvis man gør det samme igen og igen, vil man også få det samme resultat, så når man ligesom jeg er utilfreds og føler mig politisk hjemløs, så må der også nye metoder i brug. I følge grundloven, er man som politiker alene bundet ved egen overbevisning – ikke sit parti. Men den måde dansk politik foregår på i dag, er der en høj grad af partidisciplin og topstyring, som går stik imod grundloven.

Idéen med Rolig Revolution, er derfor at basere sig på tre fælles værdier og udover det er man kun bundet på sin personlige overbevisning. Værdierne er: Mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati.