Hvad menes der med mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati?

Mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati er de tre grundlæggende værdier for Rolig Revolution og skal forstås som følger:

Mangfoldighed – de humanistiske værdier
Vi tror på at alle mennesker er lige meget værd, og derfor at menneskerettigheder er universelle og skal overholdes for alle på tværs af etnicitet, køn, seksualitet, handicap, socioøkonomisk status mm.

Bæredygtighed – en grøn omstilling
Vi erkender at vores samfund må gennemgå en bæredygtig omstilling på alle planer, for at bremse og imødegå den klimakrise, som vi allerede står midt i.

Demokrati – mere magt til folket
Vi tror grundlæggende på den samfundsmodel vi har her i Danmark, med dens mange muligheder for borgerdrevne initiativer og demokratisk indflydelse. Vi vil bruge disse aktivt til at skaffe mere magt til folket og arbejde for at skabe et mere reelt repræsentatitvt demokrati.